جهانبخش آرمان، لاهیجان ،ورزش گیلان، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان ،اماکن ورزشی، Archives - صفیر گیلان
باید نگاه تخصصی به واگذاری اماکن ورزشی داشته باشیم 07 اردیبهشت 1401
مدیر کل ورزش و جوانان در لاهیجان :

باید نگاه تخصصی به واگذاری اماکن ورزشی داشته باشیم

صفیر گیلان؛جهانبخش آرمان برای اینکه از آسیب های مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی کاسته شود ، باید متخصصین ورزشی دراولویت واگذاری باشند .