جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، معاونت توسعه ورزش، اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان Archives - صفیر گیلان
سرپرست معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شد 04 اردیبهشت 1403
در حکمی از سوی جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان گیلان،

سرپرست معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شد

صفیرگیلان/همچنین مجتبی موسی نژاد پیش از این مسئول بازرسی استان ، رئیس اداره حقوقی و رئیس امور اداری ورزش و جوانان استان گیلان را در کارنامه خود دارد