جهش تولید،بانک‌ها، تولید، شتاب ،صنعت معدن و تجارت،تیمور پور حیدری Archives - صفیر گیلان
جهش تولید، مستلزم پشتیبانی بانک‌هاست /اگر سرمایه ها به بخش مولد بیاید، تولید شتاب پیدا می کند 15 فروردین 1403
مدیرکل صمت در دیدار با مدیر امور شعب بانک سپه گیلان:

جهش تولید، مستلزم پشتیبانی بانک‌هاست /اگر سرمایه ها به بخش مولد بیاید، تولید شتاب پیدا می کند

صفیرگیلان ؛مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در دیدار با مدیر امور شعب بانک سپه استان گفت: یک رکن اساسی شتاب تولید، تزریق به موقع تسهیلات بانکی به بدنه تولید است.