جوابیه شهرداری رشت،شهرداری رشت،جذب نیرو ،شهرداری Archives - صفیر گیلان
جوابیه شهرداری رشت به خبر کذب جذب نیرو در شهرداری 17 فروردین 1401
با مستندات،

جوابیه شهرداری رشت به خبر کذب جذب نیرو در شهرداری

صفیر گیلان؛در روزهای اخیر خبر کذب جذب چهار نفر نیرو در شهرداری رشت توسط چند پایگاه خبری منتشر شده، در حالی که طبق مستندات موجود و مکاتبات انجام گرفته، موارد انتشار یافته حاصل برداشت ناقص پایگاه خبری می‌باشد.