جوانان،امید،ورزش،مدیرکل ورزش و جوانان گیلان،سازمانهای مردم نهاد Archives - صفیر گیلان
جوانان مظهر امید در جامعه هستند / فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد ارزشمند و مقدس است 24 اسفند 1400
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان:

جوانان مظهر امید در جامعه هستند / فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد ارزشمند و مقدس است

صفیر گیلان؛مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در نشست با سازمانهای مردم نهاد فعالیتهای آنها را ارزشمند و مقدس دانست .