جوانی جمعیت،عفاف حجاب،کشف حجاب،پول،سردار عبدالله‌پور،جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
کشف حجاب با پول/جوانی جمعیت دغدغه ملی و اولویت حیاتی نظام است/ 28 اردیبهشت 1402
عبدالله‌پور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان،

کشف حجاب با پول/جوانی جمعیت دغدغه ملی و اولویت حیاتی نظام است/

سردار محمد عبدالله‌پور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان اظهار کردند: جوانی جمعیت به دغدغه ملی و از اولویت‌های اصلی و حیاتی نظام تبدیل شده است.