حاجتی رئیس مرکز مخابراتی لشت نشاء،مخابرات،فیبر نوری Archives - صفیر گیلان
اجرای پروژه فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت 19 خرداد 1403
حاجتی رئیس مرکز مخابراتی لشت نشاء گفت:

اجرای پروژه فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت

به موجب توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و برنامه های مخابرات منطقه گیلان ، پروژه اجرای عملیات فیبرنوری منطقه فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت آغاز شد.