حادثه، شرکت گاز استان گیلان،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان Archives - صفیر گیلان
بیش از ۱۲ میلیون نفرساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیلان 22 دی 1400
مدیرعامل گاز گیلان،

بیش از ۱۲ میلیون نفرساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیلان

صفیر گیلان؛با رعایت الزامات ایمنی و آموزش مستمر پرسنل و پیمانکاران، ساعات کار بدون حادثه در گاز گیلان ۱۲ میلیون و ۲۳ هزار نفرساعت رسیده است.