حامیان،مجید رجبی ویسرودی،سوله سازی ویسرودی،کاندیدا،شورای کلان شهر،رشت Archives - صفیر گیلان
گزارش تصویری اجتماع حامیان مجید رجبی کاندیدای شورای شهر رشت 23 اردیبهشت 1396

گزارش تصویری اجتماع حامیان مجید رجبی کاندیدای شورای شهر رشت

    صفیر گیلان/ گزارش تصویری اجتماع حامیان مجید رجبی ویسرودی  کاندیدای شورای شهر رشت و عضو فعلی شورا