حامی مالی، ورزش،استعدادسنجی کودکان ،وزیر ورزش و جوانان، بانوان ورزشکار Archives - صفیر گیلان
استعدادسنجی کودکان در توسعه ورزش شهر و روستا، مهمترین دغدغه وزارت ورزش است 06 تیر 1401
معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان در گیلان؛

استعدادسنجی کودکان در توسعه ورزش شهر و روستا، مهمترین دغدغه وزارت ورزش است

مریم کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان در دیدار با استاندار گیلان گفت : کمبود حامی مالی، مهمترین دغدغه بانوان ورزشکار است.