حجت الاسلام سعید مهدوی،میرزا کوچک، سیاسی،گیلان Archives - صفیر گیلان
میرزا کوچک اهل زد و بند سیاسی نبود 10 آذر 1400
حجت الاسلام سعید مهدوی مطرح کرد،

میرزا کوچک اهل زد و بند سیاسی نبود

صفیر گیلان؛حجت الاسلام مهدوی با اشاره به اینکه خصایصی نظیر صبر فردی و جمعی و مرزبانی از حریم الهی و ارزش‌ها در وجود میرزا کوچک بود، بیان کرد: میرزا اهل زد و بند سیاسی نبود و به مقامات دنیوی توجهی نداشت بلکه به دنبال تقوای الهی مجاهدت و مبارزه کرد و سرانجام کارش به غربت کشیده شد.