حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری،صفیر گیلان، وضعیت، معیشتی و اقتصادی،زیر خاکی،ماسوله به ماجلان،شهرک تاریخی جهان،ماسوله،فضای نقد ،زلیخا صفری، آزادی بیان Archives - صفیر گیلان
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مناسب نیست/نابودی شهرک تاریخی جهان با بازگشایی جاده ماسوله به ماجلان/فضای نقد و آزادی بیان برای خبرنگاران فراهم است/امضای دکتر نوبخت بر قرار داد جاده ماسوله و ماجلان در سال ۶۸ یک زیر خاکی است 23 دی 1397

وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مناسب نیست/نابودی شهرک تاریخی جهان با بازگشایی جاده ماسوله به ماجلان/فضای نقد و آزادی بیان برای خبرنگاران فراهم است/امضای دکتر نوبخت بر قرار داد جاده ماسوله و ماجلان در سال ۶۸ یک زیر خاکی است

اختصاصی/صفیر گیلان؛حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری در جلسه شورای اداری فومن  با اشاره به اینکه باید تفکرات و اندیشه نسل جوان امروزی را به روز ببینیم گفت: در برخورد  و گفتار و رفتار با جوانان استوار بر افکار و سخت گیری های گذشته نباشیم که این بازتاب خوبی نخواهد داشت و نسل جوان از انقلاب […]