حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی،آب بندان علی بوزایه، اراضی کشاورزان، لشت نشاء است Archives - صفیر گیلان
آب بندان علی بوزایه متعلق به اراضی کشاورزان بخش لشت نشاء است و کسی حق ندارد در مورد مالکیت آن اقدام کند 26 خرداد 1401
رئیس کل دادگستری استان گیلان تاکید کرد؛

آب بندان علی بوزایه متعلق به اراضی کشاورزان بخش لشت نشاء است و کسی حق ندارد در مورد مالکیت آن اقدام کند

آب بندان علی بوزایه متعلق به اراضی کشاورزان بخش لشت نشاء است و کسی حق ندارد در مورد مالکیت آن اقدام کند