حجت اله عبدالملکی،مناطق ازاد،منطفه آزاد انزلی ،کاسپین،خط ریلی Archives - صفیر گیلان
پایان عملیات اجرایی اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین در قطعه منطقه آزاد انزلی 05 فروردین 1403
حجت اله عبدالملکی در گیلان،

پایان عملیات اجرایی اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین در قطعه منطقه آزاد انزلی

صفیر گیلان/عبدالملکی پایان عملکردمناطق آزاد در فرآیندهای سرمایه گذاری را حدود سه برابر سال ۱۴۰۱ ارزیابی و تصریح نمود: اصل برنامه های توسعه ای و اجرای طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال آتی محقق خواهد شد