حجت عبدالملکی، رئیس جمهور ،وزیر امور اقتصادی و دارایی، «محمد سجاد سیاهکار زاده»، سازمان منطقه آزاد انزلی ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی،معارفه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، Archives - صفیر گیلان
مراسم معارفه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد 01 آذر 1402
با حضور حجت عبدالملکی،

مراسم معارفه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد

صفیر گیلان/محمد سجاد سیاهکار زاده به پیشنهاد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب شد