حجت عمویی،رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فومن ،طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه ،شهرفومن Archives - صفیر گیلان
اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه در فومن 29 بهمن 1402
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فومن :

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه در فومن

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فومن از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه در فومن خبر داد