حجت عموی- مدیرکل تعاون Archives - صفیر گیلان
حجت عموی فومنی بعنوان رییس اداره تعاون شفت منصوب شد 23 بهمن 1399
طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

حجت عموی فومنی بعنوان رییس اداره تعاون شفت منصوب شد

طی حکمی حجت عموی فومنی بعنوان رییس اداره تعاون شفت منصوب شد