حسنی مدیر حوزه شهردار،ناصر حاج محمدی،شهردار رشت،ماه محرم،رمضانی معاون خدمات شهری،قانع مدیر امور ارتباطات و امور بین الملل، Archives - صفیر گیلان
کم کاری در برخی مناطق را قبول دارم | فشار بر شهرداری هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود 04 شهریور 1399

کم کاری در برخی مناطق را قبول دارم | فشار بر شهرداری هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود

به گزارش صفیرگیلان:ناصر حاج محمدی تاکید کرد: در سال آخر فعالیت شورای پنجم هستیم و فشار بر شهردار و شهرداری هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. ناصر حاج محمدی در این نشست تاکید کرد: در سال آخر فعالیت شورای پنجم هستیم و فشار بر شهردار و شهرداری هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود. […]