حسین ابراهیمی ،مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان ،کد رهگیری،پزشکان Archives - صفیر گیلان
استفاده از کد رهگیری توسط پزشکان از سوم تیرماه اجباری شد 30 خرداد 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان خبر داد

استفاده از کد رهگیری توسط پزشکان از سوم تیرماه اجباری شد

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان گفت: ارائه کدرهگیری به هنگام نسخه نویسی الکترونیکی توسط پزشکان به بیمه شدگان تأمین اجتماعی برای دریافت دارو و خدمات پاراکلینیک از سوم تیر الزامی است.