حسین زمانی،مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران،تالاب انزلی Archives - صفیر گیلان
آتشی که نقش بر آب شد/ چرا سودجویان در تصرف تالاب انزلی ناکام ماندند؟ 16 شهریور 1400
یادداشت از حسین زمانی،

آتشی که نقش بر آب شد/ چرا سودجویان در تصرف تالاب انزلی ناکام ماندند؟

آشکار است که سازمان حفاظت محیط زیست، از لحاظ تخصصی اشرافی بر مسائل مهندسی مجاری و بستر منابع آبی ندارد، همانگونه که وزارت نیرو متخصص امر حفاظت از اکوسیستم ها نیست.