حسین مصطفی پور، آستانه اشرفیه، فرماندار،معارفه فرماندار استانه Archives - صفیر گیلان
خسرو آرنگ به عنوان سرپرست جدید فرمانداری آستانه اشرفیه معرفی شد 15 آذر 1401
با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان،

خسرو آرنگ به عنوان سرپرست جدید فرمانداری آستانه اشرفیه معرفی شد

در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، خسرو آرنگ به عنوان سرپرست جدید فرمانداری آستانه اشرفیه معرفی شد.