حسین نحوی نژاد -هیات جانبازان و معلولین -  اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت-  جانباران- Archives - صفیر گیلان
حسین نحوی نژاد رئیس هیات جانبازان و معلولین گیلان شد 26 بهمن 1399
با برگزاری مجمع انتخاباتی؛

حسین نحوی نژاد رئیس هیات جانبازان و معلولین گیلان شد

مجمع انتخابات رئیس هیات جانبازان و معلولین گیلان با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد .