حقوق شهرداری رشت-سید محمد احمدی-شهردار رشت-شهرداری-شهرداری رشت-واگذاری اراضی به شهرداری رشت-وزیر راه و شهرسازی Archives - صفیر گیلان
واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی مسکن مهر / اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدها به شهرداری رشت 25 فروردین 1400
در دیدار شهردار رشت با وزیر راه و شهرسازی محقق شد؛

واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی مسکن مهر / اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدها به شهرداری رشت

پیگیری‌های شهردار رشت نتیجه داد و امروز با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی در خصوص احقاق حقوق شهرداری مقرر شد نسبت به واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی مسکن مهر و ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای قابل واگذاری به شهرداری اقدام شود.