حماسه ساخت مسکن ،مسکن،فارس، غزل سروده، Archives - صفیر گیلان
حماسه ساخت مسکن در دیار شعر و غزل سروده میشود 03 شهریور 1401
شاهکار بنیاد مسکن در فارس؛

حماسه ساخت مسکن در دیار شعر و غزل سروده میشود

هزار واحد مسکن در طرح نهضت  ملی مسکن در فارس این استان را از استان های پیش رو در این زمنه مطرح کرده تا همت دولت در تلاش های بنیاد مسکن با ساخت سرپناه برای اهالی فارس تحقق پیدا کند و جغرافیای ایران بیش از هر زمانی طعم شیرین خدمت صادقانه با محوریت دولت و تلاش فرزندان ایران اسلامی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بچشد.