حمزه خلیلی،دادگستری گیلان،تخریب،قطع درختان،تغییر کاربری Archives - صفیر گیلان
هیچ شخص یا مقامی حق تخریب و یا قطع درختان و تغییر کاربری پارک جنگلی لاهیجان را ندارد 30 شهریور 1401
رئیس کل دادگستری گیلان گفت؛

هیچ شخص یا مقامی حق تخریب و یا قطع درختان و تغییر کاربری پارک جنگلی لاهیجان را ندارد

رئیس کل دادگستری گیلان به همراه تعدادی از مدیران اجرایی از پارک جنگلی لاهیجان بازدید نمود