حمزه خلیلی، دادگستری استان گیلان،سواد حقوقی،حقوقی،خانواده،عدالت ،رئیس کل دادگستری گیلان Archives - صفیر گیلان
عدالت اصلی ضروری در برقراری آرامش نظام خانواده 15 شهریور 1401
خلیلی در همایش ملی ترویج فرهنگ و سواد حقوقی در گیلان،

عدالت اصلی ضروری در برقراری آرامش نظام خانواده

رئیس کل دادگستری گیلان در همایش ملی ترویج فرهنگ و سواد حقوقی با اشاره به نقش و اهمیت عدالت تصریح کرد: عدالت و عدل به عنوان یک فضیلت برای همه مردم در تمام مکتب ها شناخته شده است.