حمزه خلیلی، رییس کل دادگستری گیلان،تالش،تالش گیلان،دستگاه قضایی،طرح های هادی، رانتی Archives - صفیر گیلان
بازدید رییس کل دادگستری گیلان از دو طرح معطل مانده پل امید و کمربندی شهرستان تالش 06 مرداد 1401
دستگاه قضایی با طرح های هادی سلیقه ای و رانتی مخالف است

بازدید رییس کل دادگستری گیلان از دو طرح معطل مانده پل امید و کمربندی شهرستان تالش

صفیر گیلان؛رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مدیران ارشد قضایی از دو طرح معطل مانده  پل امید و کمربندی تالش در شهرستان تالش بازدید نموده و در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان حضور یافت.