حمیدرضا امام پناهی،اقتصاد و تولید، فرماندار رشت،تعاون Archives - صفیر گیلان
مردمی کردن اقتصاد و تولید با حمایت از بخش تعاونی/ امکان انجام کارهای بزرگ با تجمیع سرمایه های خرد در تعاونی‌ها 14 شهریور 1401
فرماندار رشت در جلسه بررسی مشکلات شرکت های تعاونی فعال شهرستان، اظهار داشت؛

مردمی کردن اقتصاد و تولید با حمایت از بخش تعاونی/ امکان انجام کارهای بزرگ با تجمیع سرمایه های خرد در تعاونی‌ها

فرماندار رشت با اشاره به این موضوع که تقویت تعاونی‌ها موجب مشارکت و فراگیری حضور مردم در روند شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد، اظهار داشت: مردمی کردن تولید و اقتصاد یکی از بهترین و ارزان ترین کارها برای حمایت از تولیدات داخلی است.