حمیدرضا امام پناهی،روز شوراها در رشت،شهر رشت،فرماندار رشت، نسل جوان Archives - صفیر گیلان
دشمن دنبال انشقاق نسل جوان امروز از حکمرانی اسلامی است 10 اردیبهشت 1402
فرماندار رشت:

دشمن دنبال انشقاق نسل جوان امروز از حکمرانی اسلامی است

امام پناهی با بیان اینکه شوراها نقش محوری در آینده کشور ایفا می‌کنند، گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن و انشقاق نسل جوان امروز از حکمرانی اسلامی است که باید در این راستا هوشمندانه عمل کرد.