حمید رحیمی، واقفان و خادمان مردم،خادمان،رئیس اداره اوقاف شفت ،حسینیه امامزاده ابراهیم،شهرستان شفت، Archives - صفیر گیلان
خادمان بقاع متبرکه؛ ماندگاران امروز و آبرومندان آخرتند 12 مهر 1400
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شفت خبر داد؛

خادمان بقاع متبرکه؛ ماندگاران امروز و آبرومندان آخرتند

صفیر گیلان،رحیمی با اشاره به اینکه  از آنجا که عمل به فرامین دینی باعث سعادت در دنیا و آخرت است بنابراین عالمان  و واقفان دینی به عنوان مرزبان‌ها و مدافعان حریم دین بزرگ‌ترین خدمت را به مردم انجام داده‌اند و در آخرت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهند بود