حیله و مکر ،فرمانده سپاه شفت،دشمن،حوزه رسانه و فضای مجازی Archives - صفیر گیلان
حیله و مکر دشمنان را در حوزه رسانه و فضای مجازی برای نسل جدید تبیین کنیم 14 بهمن 1401
فرمانده سپاه شفت :

حیله و مکر دشمنان را در حوزه رسانه و فضای مجازی برای نسل جدید تبیین کنیم

نقد پورهمچنین با اشاره به سیاه نمایی رسانه ای دشمن در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی ، تصریح کرد : همه ما باید دستاوردها و خدمات انقلاب اسلامی ایران و همچنین مکر دشمنان را به ویژه در حوزه رسانه و فضای مجازی برای نسل جدید تبیین کنیم ، چرا که در عصر رسانه قرار داریم و دشمنان از طریق ابزار رسانه و فضای مجازی در راستای گمراه کردن افکار عمومی به ویژه نسل ، جوان تلاش می‌کنند