خانه سالمندان ، سرای محبت بندر انزلی،سید مهدی خدمت بین دانا،سرپرست بهزیستی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست بهزیستی استان گیلان از خانه سالمندان سرای محبت بندر انزلی 26 اردیبهشت 1401
پیشگیری از دوران سالمندی اجتناب ناپذیر است

بازدید سرپرست بهزیستی استان گیلان از خانه سالمندان سرای محبت بندر انزلی

صفیر گیلان؛صبح روز بیست و ششم اردیبهشت ماه سید مهدی خدمت بین دانا سرپرست بهزیستی گیلان به اتفاق هیئت همراه از خانه سالمندان سرای محبت بندر انزلی بازدید کردند.