خانه میرزا کوچک،مدرسه عشق،سرهنگ منشوری، جشنواره ملی،معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان،سردار علی مقواساز،خانه میرزا Archives - صفیر گیلان
هفتمین جشنواره ملی مردمی «مدرسه عشق» در خانه میرزا کوچک آغاز به کار کرد 19 مرداد 1402
با حضورسردار مقواساز در رشت؛

هفتمین جشنواره ملی مردمی «مدرسه عشق» در خانه میرزا کوچک آغاز به کار کرد

هفتمین جشنواره ملی مردمی مدرسه عشق پیش از ظهر امروز در خانه میرزا کوچک جنگلی آغاز به کار کرد.