خانواده ،بیمه های اجتماعی،مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان،علی حسین نژاد Archives - صفیر گیلان
بیمه های اجتماعی ضمانتی اقتصادی برای آینده خانواده ها محسوب می شود 29 آذر 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان

بیمه های اجتماعی ضمانتی اقتصادی برای آینده خانواده ها محسوب می شود

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: بیمه های اجتماعی یک نوع ضمانت اقتصادی از جانب جامعه برای افرادی که تحت پوشش قرار می گیرند فراهم می نماید که متضمن مشارکت آنان از طریق پرداخت حق بیمه است.