خانواده ، جوانی جمعیت،منیره السادات باقری،جمعیت Archives - صفیر گیلان
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 10 تیر 1402
منیره السادات باقری،

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

افزایش جمعیت سالمندی و کاهش نیروی جوان جامعه بحران همه گیر جهانی است و حالا این معضل برای آینده ایران نگران کننده است.