خانواده شهدا،عبدالله پاکاری،محاسبات،مراسم تکریم ومعارفه،بنیاد شهید وامور ایثارگران Archives - صفیر گیلان
حق خانواده شهدا با محاسبات دنیوی جبران شدنی نیست 19 اسفند 1400
مدیر کل سابق بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گیلان:

حق خانواده شهدا با محاسبات دنیوی جبران شدنی نیست

صفیر گیلان؛مدیرکل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه حق خانواده شهدا با محاسبات دنیوی قابل جبران نیست، اظهار کرد: با وجود محدودیت با تمام توان در خدمت تمام اهداف سازمان بودم.