خانواده و مدارس ، اخبار گیلان ،جمعیت، دفتر سلامت ، گیلان ، بسته حمایتی،سرپرستان خانوار ،رئیس سازمان برنامه و بودجه،کرونا، وزارت بهداشت،حقوق،دولت Archives - صفیر گیلان
۱۲ نوبت مراقبت بهداشتی برای کودکان زیر ۲ سال انجام می شود 23 شهریور 1401
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس:

۱۲ نوبت مراقبت بهداشتی برای کودکان زیر ۲ سال انجام می شود

۱۲ نوبت مراقبت بهداشتی برای کودکان زیر ۲ سال انجام می شود