خبرنگاران،تولید،سال آبی و زراعی جاری،تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها Archives - صفیر گیلان
تبریک به خبرنگارانی که بعنوان ذهن بیدار جامعه در سال آبی و زراعی جاری شعار «تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها » را محقق نمودند 17 مرداد 1400
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان به مناسبت روز خبرنگار در پیامی،

تبریک به خبرنگارانی که بعنوان ذهن بیدار جامعه در سال آبی و زراعی جاری شعار «تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها » را محقق نمودند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان در پیامی ، فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به فعالین عرصه خبر تبریک گفت .