خبرنگاران،دانشگاه فرهنگیان،نگاه سیاه ،سفید،فرماندار فومن Archives - صفیر گیلان
نگاه سیاه و سفید به رسانه ندارم/تاسیس دانشگاه فرهنگیان فرصتی ارزشمند برای شهرستان 27 مرداد 1401
فرماندار فومن در مراسم تجلیل از خبرنگاران؛

نگاه سیاه و سفید به رسانه ندارم/تاسیس دانشگاه فرهنگیان فرصتی ارزشمند برای شهرستان

فرماندار شهرستان در پاسخ به پرسش دیگری با اشاره به مساله تاسیس دانشگاه فرهنگیان در شهرستان فومن، این فرصت را امتیازی ارزشمند برای شهرستان دانست و افزود: آموزش و پرورش جزئی از ساختار وزارت آموزش و پرورش و برای پرسنل این وزارت خانه است