خبرنگاران گیلانی Archives - صفیر گیلان
خبرنگاران گیلانی از حمایت های حقوقی برخوردار می شوند 17 شهریور 1399

خبرنگاران گیلانی از حمایت های حقوقی برخوردار می شوند

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به امضای تفاهم نامه با یک شرکت حقوقی، گفت: این تفاهمنامه به منظور حمایت از خبرنگاران گیلانی امضا شده است.