خبر بنیاد،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، رتبه، برتر، جشنواره Archives - صفیر گیلان
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی گیلان را کسب نمود 29 شهریور 1402
با حضور استاندار ،

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی گیلان را کسب نمود

لوح تقدیر و تندیس رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی استان گیلان به مهندس حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اهدا شد.