خبر ورزشی،،سید کاظم دلخوش،نشاط و شادابی،جوانمردی،نخستین جشنواره رسم جوانمردی، ورزش،فوتبال،ملوان بندر انزلی ، چوکای تالش Archives - صفیر گیلان
جوانمردی نیست که تنها فوتبال را ورزش ببینیم 11 خرداد 1401
سید کاظم دلخوش در نخستین جشنواره رسم جوانمردی:

جوانمردی نیست که تنها فوتبال را ورزش ببینیم

سید کاظم دلخوش نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در نخستین جشنواره رسم جوانمردی که در رشت برگزار شد ،گفت : ورزش موجب نشاط و شادابی جسمی و روحی است