خبر ورزشی،شهید محمد ،قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان،مدال طلای کشتی ،کشتی،فردین معصومی،امیر رضا معصومی،شهیدان یوسفی ماسالی، قدرت اله و محمود یوسفی،شهرستان ماسال، Archives - صفیر گیلان
مدال طلای قهرمان کشتی آزاد جهان در ماسال به مادر شهیدان یوسفی اهداشد 23 اردیبهشت 1402
سه شهید سه مدال،

مدال طلای قهرمان کشتی آزاد جهان در ماسال به مادر شهیدان یوسفی اهداشد

قهرمان کشتی آزاد جهان امیر رضا معصومی به همراه پدرش فردین معصومی۳ مدال طلای خودش را به مادر سه شهید در ماسال اهدا کرد.