خبر ورزشی، رشت،شطرنج ،مسابقات بین المللی شطرنج Archives - صفیر گیلان
مسابقات بین المللی شطرنج جام گیلان در رشت 21 تیر 1401
تا 25 تیرماه

مسابقات بین المللی شطرنج جام گیلان در رشت

مسابقات بین المللی شطرنج جام گیلان در رشت آغاز شد.