خدمات الکترونیک،شرکت گاز گیلان،نرم افزار موبایلی Archives - صفیر گیلان
۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خدمت توسط شرکت گاز گیلان ارائه شده است 09 اردیبهشت 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خدمت توسط شرکت گاز گیلان ارائه شده است

با گسترش ویروس کرونا در استان گیلان،  خدمات رسانی به مشترکین گاز طبیعی از راه های غیرحضوری افزایش چشمگیری داشته است و در همین راستا بالغ بر ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خدمت در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است.