خدمات الکترونیکی،سامانه متمرکز خدمات، پرونده های الکترونیک ،مدیرکل تامین اجتماعی، Archives - صفیر گیلان
سامانه متمرکز خدمات غیرحضوری بستری مطمئن برای تسریع در انجام فرایندهای کاری 22 خرداد 1398

سامانه متمرکز خدمات غیرحضوری بستری مطمئن برای تسریع در انجام فرایندهای کاری

به گزارش صفیر گیلان؛جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ضمن اشاره به ضرورت اجرای مطلوب فازهای مختلف تحقق پرونده های الکترونیک ، از این برنامه بعنوان گامی بلند در جهت نیل به اهداف و چشم اندازهای سازمان بعنوان مجموعه ای کارآمد و پویا با قابلیت پاسخگوئی با فرایندهای هوشمند جهت ارائه خدمات کیفی و […]