خدمات الکترونیکی ،شهروندان، انعقاد تفاهمنامه ،نصب پلاک هوشمند ،اماکن رشت Archives - صفیر گیلان
انعقاد تفاهمنامه نصب پلاک هوشمند در اماکن رشت 24 آبان 1402
در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان صورت گرفت ؛

انعقاد تفاهمنامه نصب پلاک هوشمند در اماکن رشت

صفیر گیلان ؛تفاهمنامه نصب پلاک هوشمند اماکن رشت در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان بین شهرداری رشت و اداره کل پست گیلان منعقد شد.