خدمات مطلوب ، مردم ، فرماندار رضوانشهر،دولت مردمی Archives - صفیر گیلان
ارائه خدمات مطلوب به مردم توسط مدیران دولت مردمی 10 مرداد 1401
فرماندار رضوانشهر:

ارائه خدمات مطلوب به مردم توسط مدیران دولت مردمی

فرماندار رضوانشهر گفت: ارائه خدمات مطلوب به مردم در راستای شورای جامع عمرانی از مهمترین اقدامات مدیران دولت مردمی محسوب می شود.