خدمات مطلوب سلامت،تامین اجتماعی ،تامین اجتماعی گیلان ،دمتر ابراهیمی Archives - صفیر گیلان
ارائه خدمات مطلوب سلامت از دغدغه های مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است. 15 آذر 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در دیدار با مدیرکل صدا وسیما استان:

ارائه خدمات مطلوب سلامت از دغدغه های مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است.

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با رئیس صدا و سیما گیلان دیدار و پیرامون تعاملات بین دو دستگاه در زمینه اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات مدیریت درمان گیلان به مردم و بیمه شدگان گفتگو نمود.