خدمت،مستتر،نهفته،تامین اجتماعی،تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
مصادیق مستتر و نهفته در کلمه (( خدمت )) بسیار وسیع و عمیق بوده و مفاهیم و کلیدواژه های حساسی را در بر می گیرد 11 تیر 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان

مصادیق مستتر و نهفته در کلمه (( خدمت )) بسیار وسیع و عمیق بوده و مفاهیم و کلیدواژه های حساسی را در بر می گیرد

تاکید بر تکریم ، خدمت صادقانه به مردم و پاسخگوئی مناسب به مراجعین از محورهای اساسی سخنان مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در جلسه شورای اداری این مجموعه بود .